Brugge

Brugge

Het is door het “Zwin” dat tussen de 7e en 9e eeuw een kleine kolonie ontstond. De eerste bewoners die hier aankwamen noemden deze plaats Bryggia en het was rond dit plein de Burg “Bourg” dat de Graven van Vlaanderen de stad bouwden en dankzij de verbinding met de zee werd het een belangrijk handelscentrum, zo belangrijk dat de Graven van Vlaanderen er woonden en er hun eigen munt vervaardigden.

Tijdens de XIIIe eeuw is Brugge de grootste havenstad ter wereld, maar met de droogte van het Zwin in de XVe eeuw is het de stad Anvers die de voorkeur krijgt.

Maar het zal de bakermat zijn van de graven van Vlaanderen, de hertogen van Bourgondië, residentie van het beroemde hof van het huis Habsburg.
Het wordt het artistieke centrum, onder de bescherming van de hertogen van Bourgondië, in de 15e eeuw een school van de Brugse schilderkunst telt de aanwezigheid van enkele meesters als, Jan van Eyck, hofschilder van Filips de Goede, Gerar David, Hans Memling, Roger de la Pasture, Dirk Bouts en anderen.

Brugge zal ook bekend zijn om zijn smeedkunst, tapijten, borduurwerk en na de middeleeuwen om zijn kantwerk.

Vandaag de dag staat het bekend als “het kleine Venetië van het noorden”, een charmante stad met een middeleeuws centrum dat op de lijst van de UNESCO staat. Een van de mooiste steden van België…

Reservering aanvrag
Enquiry Form NL
Nog een vraag ?

Neem contact met ons op en wij zullen met plezier al uw vragen beantwoorden.

Comments are closed.